Bakgrunn - surfer venter på bølger

Bærekraft langs kysten av Nord-Norge


Hva er Kystbarometeret?

Kystbarometeret måler bærekraft og havhelse i kystkommunene i Nord-Norge. Våre ni bærekraftsmål er hentet fra det globale initiativet Ocean Health Index.

Vi har utviklet indikatorer slik at de speiler lokale forhold i Nord-Norge, og satt sammen alle relevante og tilgjengelige datasett fra kysten

Kystbarometeret er utviklet av forskere og studenter ved fem forskningsinstitusjoner ved FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning, og er finansiert av Norges forskningsråd og Framsenteret.

loading icon

Hva er bærekraft?

Bærekraft er en moralsk rettesnor som sier at vi skal leve på en slik måte at vi får det vi trenger uten at vi skader miljøet, de som bor her i dag og de som kommer etter oss.

Bærekraft i tre dimensjoner

Natur og miljø

Mennesker er avhengig av natur og miljø. Hvordan vi utnytter naturens ressurser og endrer miljøet har konsekvenser for framtiden til planeten og menneskene som bor her. Natur- og miljødimensjonen av bærekraft handler derfor om hvordan mennesker tar vare på og styrker naturen og miljøet rundt oss.

Våre indikatorer for

måler bærekraft knyttet til natur- og miljødimensjonen.

Sosial bærekraft

Mennesker er avhengig av å være en del av et fellesskap. Sosial bærekraft betyr å ta vare på og styrke de sosiale fellesskapene gjennom å bygge tillit, trygghet, tilhørighet, rettigheter og rettferdig tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

Indikatorene for

handler om hvordan vi henter og bruker goder fra kysten og havet, uten at det går på bekostning av miljøet og lokalsamfunnet. Disse indikatorene er derfor en del av miljødimensjonen og den sosiale dimensjonen av bærekraft.

handler om hvordan folk er knyttet til hjemplassen sin, og er en del av sosial bærekraft

handler om rettferdig fordeling av fiskeressurser, og er også en del av den sosiale dimensjonen

Økonomisk bærekraft

Mennesker er avhengig av økonomisk trygghet. Økonomisk bærekraft betyr å sikre en rettferdig og varig økonomi, slik at alle har råd til å dekke sine behov nå og i fremtiden. En bærekraftig økonomi bekjemper fattigdom og reduserer forskjellene mellom fattige og rike.

Indikatoren for

handler om en sunn økonomi basert på marine ressurser, og er derfor først og fremst knyttet til økonomisk bærekraft.

De tre dimensjonene av bærekraft er avhengige av hverandre. Det betyr at sosial bærekraft i stor grad vil være avhengig av et bærekraftig miljø, og for å oppnå økonomisk bærekraft vil man være avhengig av både sosial bærekraft og et bærekraftig miljø.

Les mer om hvordan vi definerer bærekraft:


loading icon