Beregninger

Her finner du svar på:

  • Hvordan er bærekraftsindikatorene satt sammen?
  • Hva betyr verdiene?
  • Hvor kommer dataene fra?
  • Hva er usikkerheten?

Les mer om våre beregninger


Karbonlagring

Karbonlagring

September 30, 2023
Matproduksjon fra akvakultur

Matproduksjon fra akvakultur

September 30, 2023
Rent Hav

Rent Hav

September 30, 2023
Lokale fiskerier

Lokale fiskerier

September 30, 2023
Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

September 30, 2023
Matproduksjon fra fiskeri

Matproduksjon fra fiskeri

September 30, 2023