Matproduksjon fra akvakultur

Verden trenger mer sjømat, og behovet dekkes gjennom økt oppdrett av fisk og skalldyr.

Oppdrettsnæringen i Nord-Norge produserer 4 millioner laksemåltider hver dag. Det er viktig at denne maten produseres bærekraftig.

I bærekraftig matproduksjon fra akvakultur undersøker vi bærekraft i oppdrettsindustrien i Nord-Norge.

Matproduksjon fra akvakultur måler hvor mye laks som produseres bærekraftig i oppdrettsindustrien i Nord-Norge. Indikatoren er satt sammen av:

  • Produksjon av laks måler hvor mye oppdrettsfisk som produseres
  • Fôrforbruk måler bærekraftig forbruk av fiskefôr
  • Lokal forurensing måler bunnmiljøet rundt oppdrettsanleggene
  • Rømming måler innslag av rømt oppdrettslaks i lakseelvene
  • Lakselus måler mengden lakselus i oppdrettsanleggene

Data er hentet fra Fiskeridirektoratet, overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks, Barentswatch og vitenskapelig litteratur.

loading icon

Les mer om matproduksjon fra akvakultur


Verden trenger mer sjømat

Verden trenger mer sjømat

November 9, 2021
Hvorfor er rømming av oppdrettslaks et miljøproblem?

Hvorfor er rømming av oppdrettslaks et miljøproblem?

November 23, 2021
Dyrevelferd

Dyrevelferd

November 21, 2021
Forurensing fra lakseoppdrett

Forurensing fra lakseoppdrett

November 13, 2021
Lakselus som problem og handlingsregel

Lakselus som problem og handlingsregel

November 19, 2021