Karbonlagring

Tareskogen, eller den blå skogen, langs kysten av Nord-Norge fanger og lagrer CO2.

I den levende tareskogen i Nord-Norge er det lagret karbon tilsvarende ca. 14 millioner tonn CO2. Av dette blir om lag 16 % tatt ut av karbonkretsløpet og lagret på dypet hvert eneste år. Tareskogen er derfor naturens egen karbonfangst og -lagring.

Tareskogen er truet av kråkeboller, overfiske, utslipp av næringssalter og klimaendringer.

I indikatoren Karbonlagring måler vi hvor mange tonn CO2 som er lagret i tareskogene i hver av kystkommunene i Nord-Norge.

Les mer om indikatoren her.

loading icon

Les mer om karbonlagring


Karbonlagring i tareskogen

Karbonlagring i tareskogen

May 19, 2022
Tareskog i endring

Tareskog i endring

May 19, 2022