Stedstilhørighet

Stedstilhørighet handler om hvordan kysten bidrar til folks kulturelle identitet og tilhørighet.

Indikatoren måler arealet av områder som har viktige estetiske og naturlige egenskaper, og områder som er viktige for rekreasjon og kulturelle aktiviteter.

Stedstilhørighet er satt sammen av tre delindikatorer:

  • Verdifulle friluftslivsområder
  • Endring i inngrepsfri natur
  • Verneområder

For hver av disse indikatorene bruker vi data for kystområdene i kommunene. Data er hentet fra Miljødirektoratet.

Les mer om indikatoren her.

loading icon

Les mer om stedstilhørighet