Hvem er vi

Kystbarometeret ble initiert, og drives av forskere og studenter ved seks ulike forskningsinstitusjoner: Norsk institutt for naturforsknings (NINA), UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), NOFIMA og SALT.

Vi samarbeider med NCEAS (National Center for Ecological Analysis and Synthesis) ved University of California, Santa Barbara som er ansvarlig for det globale Ocean Health prosjektet.

Forskerne i Kystbarometeret har bred erfaring fra fagområder som miljøfag, bærekraft, ressursforvaltning, fiskerifag, marin økologi og økonomi.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom prosjektet BlueTrans (prsojektnummer 280778) og forskningsflaggskipet MIKON ved FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning.

SaltHavforskningsinstituttetNofimaNorsk institutt for vannforskningUiT Norges arktiske universitetNorsk institutt for naturforskningFramsenteret

Involverte i kystbarometeret:

Per Fauchald
Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning
Erik Olsen
Forskningssjef, Havforskningsinstituttet
Vera Helene Hausner
Professor, UiT Norges arktiske universitet
Eirik Mikkelsen
Seniorforsker, NOFIMA
Per Arneberg
Forsker, Havforskningsinstituttet
Hege Gundersen
Seniorforsker, NIVA
Jannike Falk-Andersson
Seniorforsker, SALT
Sigrid Engen
Postdoktor, Norsk institutt for naturforskning
Marina Espinasse
Postdoktor, Havforskningsinstituttet
Anna Siwertsson
Postdoktor, Havforskningsinstituttet
Emma Salminen
PhD student, UiT Norges arktiske universitet
Ann Eileen Lennert
Forsker, UiT Norges arktiske universitet, AECO
Frede Fauchald
Web utvikler, Norsk institutt for naturforskning
Francisco Javier Ancin Murguzur
Forsker, UiT Norges arktiske universitet