Lokale fiskerier

Levende kystsamfunn er avhengig av bærekraftige lokale fiskerier.

I Nord-Norge har antallet fiskere sunket med 20%, og antallet fartøyer i sjarkflåten sunket med 10% de siste ti årene.

Førstehåndsverdien av fisket i kommunene i Nord-Norge er på 7,7 milliarder kroner. 17% av denne fangsten, tilsvarende 1,3 milliarder kroner, fiskes av lokale fiskere og leveres lokalt.

Lokale fiskerier måler tilstanden til lokale fiskerier i kommunen. Den består av tre delindikatorer:

  • Utvikling i antall fiskere
  • Utvikling i antall små kystfiskefartøyer
  • Andel lokal verdi av fisket.

Les mer om indikatoren her.

loading icon

Les mer om lokale fiskerier


Fisken privatiseres

Fisken privatiseres

May 30, 2022