Rent hav

Utslipp av kloakk, gjødsel, kjemikalier, tungmetaller og plast forurenser havet. Utslippene er et globalt problem som overstiger jordas tålegrense. Hvordan er situasjonen i Nord-Norge?

I rent hav undersøker vi forurensing som et globalt problem, og måler tilstanden langs kysten av Nord-Norge.

Rent hav måler kjemisk og økologisk tilstand i kystvannet. Indikatoren er satt sammen av:

  • Kjemisk tilstand måler miljøgifter
  • Økologisk tilstand måler overgjødsling
  • Indikatoren er prosent sjøareal klassifisert med god tilstand
  • Data er hentet fra miljømyndighetenes klassifisering av kystvannforekomster

Les mer om indikatoren her.

loading icon

Les mer om rent hav


Gruveslam forurenser fjorder

Gruveslam forurenser fjorder

June 25, 2021
Utslipp av gruveavfall i Nord Norge

Utslipp av gruveavfall i Nord Norge

October 13, 2021
Mer plast i havet

Mer plast i havet

October 13, 2021
Avfallshåndtering er nøkkelen til rent hav

Avfallshåndtering er nøkkelen til rent hav

July 8, 2021
Overgjødsling

Overgjødsling

October 4, 2021
Utslipp av miljøgifter

Utslipp av miljøgifter

October 10, 2021